Kurallar

FOTOĞRAF VE VİDEO DALLARINA İLİŞKİN KURALLAR

1. Fotoğraf dalında yarışacak olanların bellek kartları silinecek, kartlarına kendi fotoğrafları 1 numaralı kare olarak kaydedilecektir. Yarışma günü sonunda bellek ünitesi düzenleme kuruluna teslim edilecektir. Bellek kartlarının yarışma öncesinde silinip seri numarasının hakem komitesi tarafından kayıt altına alınması zorunluluktur. Fotoğraflar juriye teslim aşamasında özel bir programla kontrol edilecek, fotoğrafların bir bölümü o makinayla o gün çekilmediği tespit edilirse yarışmacı diskalifiye edilecektir.
Her yarışmacı tespit edilecek bir saatte görevliler eşliğinde seçecekleri fotoğrafların kayıt işlemlerini yapacaktır.
2. Fotoğraf dalında yarışanlar her dalda çekmiş oldukları en fazla beş fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
3. Video dalında teknik bir kısıtlama yoktur.
4. Video dalında yarışanlar, ilk 30 sn’de yarışmacının kayıt numaralı görüntüsü ile çektikleri görüntüler arasından seçtikleri bir dakikası kesintisiz toplam üç dakikalık bölümü Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak montaj setinde edit edecek ve film haline getirecektir.
5. Yarışmacılar, bütün kategorilerde, deniz ekolojisine zarar verecek, sualtının doğal ve arkeolojik ortamını bozacak her türlü davranıştan kaçınmalıdırlar. Aksine bir davranış yarışmacının diskalifiye edilmesi ile sonuçlanacaktır. Bu konuda seçici kurul (jüri) yetkilidir.
6. Yarışmada betimleme amacıyla model dalıcı kullanmak mümkündür.
7. Yarışmada çekilen tüm fotoğrafların ve videoların her türlü kullanım hakkı, yarışmacı adının ve U.K.S.G. adı ve ambleminin belirtilmesi koşulu ile organizasyona aittir.
8. Yarışmalar sırasında fotoğraf ya da video kategorilerinden birinde üst üste iki kez birinci ya da ikinci olan yarışmacılar bir sonraki sene USTALAR kategorisine katılabilirler.

DALIŞLARLA İLGİLİ KURALLAR

1. Her yarışmacı, tüm dallardaki yarışmalara yanında bir dalış eşi ile katılmak zorundadır. Yurtdışından gelecek yarışmacılara dalış eşi Düzenleme Kurulu tarafından temin edilecektir.

2. Her yarışmacı ve dalış eşi, belirtilen tarih, yer ve saatte sertifika, log book ve sağlık raporlarıyla birlikte güvenlik masasına başvuracaklardır. Güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra yarışma numaralarını alacaklardır.

3. Her yarışmacı ve dalış eşinin uluslararası dalış donatısına* sahip olması gereklidir. Bu kurala uymayan yarışmacıların yarışmaya katılımı mümkün olmayacaktır. Yurt içinden katılacak yarışmacılar kendi tüp ve ağırlık kemerleriyle katılacaklardır. Tüpler en fazla onbeş litre kapasitede veya eşit miktarda havayla dolu olacaklardır. Yurt içinden gelen katılımcılara tüp ve ağırlık kemeri verilmeyecek, kiralama konusunda yardımcı olunacaktır. Yurt dışından gelen konuklara tüp ve ağırlık kemeri Düzenleme Kurulu tarafından verilecektir.

4. Kapalı devre yada yarı-kapalı devre soluma aygıtları ile (Rebreather) yarışmaya katılamaz. Soluma gazı olarak yalnız hava kullanılabilir.

5. Dalışlarda güvenlik nedeniyle yarışmacı ve dalış eşinden oluşan takımların, kolay görülebilir renkte ve tercihen bayraklı bir şamandıra bulundurmaları gereklidir.
6. Dalışlar sırasında yarışmacı ve dalış eşinden oluşan takımlarda, güvenlik nedeniyle en az bir bıçak bulundurulması gereklidir.

6. Dalıcılar sahip oldukları lisansların öngördüğü derinlik sınırlarına uymak zorundadırlar. Ancak, tüm dalışlar sportif dalış sınırları içinde (max. 30m) yapılacaktır. Dalıcıların donatımlarını inmeyi planladıkları derinliğe göre hazırlamaları gerekli olup, bu tümüyle kendi sorumluluklarındadır. Derinlik limiti aşımı diskalifiye nedenidir.

7. Tüm dalışlar basınç atım beklemesi gerektirmeyecek şekilde planlanmak ve uygulanmak zorundadır. Dalışlarda önlemsel güvenlik durağı yapılması önerilir.

8. Her yarışma oturumu Düzenleme Kurulu tarafından başlatılacaktır. Düzenleme Kurulu’nca ilan edilen bitiş saatinde tüm yarışmacıların dalışlarını sona erdirmiş olmaları gerekir.

9. Takımdaki dalıcılardan birisinin tankındaki hava 50 atm. basınca düştüğünde (tüm basınç atım işlemleri dahil) takımın dalışını tamamlamış olması gerekir. 30atm.den düşük tüpler diskalifıye nedenidir.

10. Dalıcıların dalışlar sırasında yeterli deneyime sahip olduklarını kanıtlamaları istenebileceğinden, sertifika ve dalış kayıt defterlerini (log-book) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

11. Teknelerde kompresör bulunmayacağı için yarışmacılar katılacakları kategorilere göre yanlarında tüp bulundurmalıdır. Yurt dışından gelecek yarışmacılara 2 adet 12 lt kapasiteli 200 atm. tüp verilecektir.

12. Yarışmanın yapılacağı kıyı alanı, yarışma günü sabahı ilan edilecektir. Hava koşullarına göre yarışma yeri ve zamanı ile ilgili değişikler Düzenleme Kurulunun insiyatifindedir.

13. Yarışmacıların sualtındaki güvenliği ile ilgili açıklamalar her yarışma öncesi yapılacak brifingle ilan edilir.

14. Her ne kadar gerekli olan sualtı güvenlik ve sağlık hizmetleri Düzenleme Kurulu tarafından sağlanacaksa da her takım kendi güvenliğinden sorumludur.

Kuralların uygulanmasında oluşacak belirsizliklerin çözümünde Düzenleme Kurulu yetkilidir. Kurallara uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm yarışmacılar centilmenlik kuralları içersinde; genel sualtı güvenlik kurallarına, yarışma şartnamesine, denizcilik ve dalış kurallarına ve ahlakına uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Uluslararası dalış donatısı

Dalış giysisi, maske, snorkel, ağırlıklar ve kemeri, palet, regülatör, ahtapot, denge yeleği (BCD), sualtı zaman saati, derinlik ölçer, hava basınç sayacı (manometre/SPG), basınç atım cetvelleri/dalış bilgisayarı, tekli dalış tüpü (Test edilmiş, en fazla 15 lt. veya eşdeğer havaya sahip)